Cerridwen's Ketel en jouw privacy

 

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

 

Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  • als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier
  • ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. (Alleen met toestemming)
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven,  zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Ik verstrek geen gegevens aan derden behalve in bovengenoemde gevallen of als de wet mij daartoe geen andere keuze laat.

 

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult natuurgeneeskunde’, of 'ayurvedische behandeling’
  • de kosten van het consult

 

Privacy en mijn website

Deze website maakt gebruik van cookies, google analitics en recapta. Meer informatie hierover vind je hier

 

 

Contact:

Cerridwen's Ketel, praktijk voor natuurgeneeskunde 

Praktijkadres

Molenrand 3

5421VZ Gemert

tel. 06-18760855Postadres: Lucas Gasselstraat 54, 5701 BR Helmond

KvK 17217213, BTW id NL001954317B36

 

De wettelijke "kleine lettertjes" staan onderaan,

Lees ze door als je gebruik wil maken van een van mijn diensten/producten.

 

Algemene voorwaarden, Privacy Disclaimer